7.1. Mājas. Kā literāros darbos tiek parādīta mājas un tur sastapto cilvēku nozīme personības veidošanā?


8

Lejupielādēt visu

Literatūra 7.-9. klasei. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Mājas. Kā literāros darbos tiek parādīta mājas un tur sastapto cilvēku nozīme personības veidošanā?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Mājas. Kā literāros darbos tiek parādīta mājas un tur sastapto cilvēku nozīme personības veidošanā? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Biogrāfiska vai autobiogrāfiska darba izveide

Jaunrades darbs

4

Prozas darbam raksturīgās iezīmes

Uzdevumi / Vingrinājumi
Pieejams tikai skolotājiem

5

Simbola un logo izveide

Mācīšanās stratēģijas

6

Biogrāfiskā jaunrades darba vērtēšanas kritēriji

Materiāli vērtēšanai

7

Mājas. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Literatūra 4.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2022-02-11
Skatīt LICENCI