7.1. Mājas. Kā literāros darbos tiek parādīta mājas un tur sastapto cilvēku nozīme personības veidošanā?


7

Lejupielādēt visu

Mājas. Kā literāros darbos tiek parādīta mājas un tur sastapto cilvēku nozīme personības veidošanā?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Mājas. Kā literāros darbos tiek parādīta mājas un tur sastapto cilvēku nozīme personības veidošanā? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Biogrāfiska vai autobiogrāfiska darba izveide

Jaunrades darbs

3

Prozas darbam raksturīgās iezīmes

Uzdevumi / Vingrinājumi
Pieejams tikai skolotājiem

4

Simbola un logo izveide

Mācīšanās stratēģijas

5

Biogrāfiskā jaunrades darba vērtēšanas kritēriji

Materiāli vērtēšanai

6

Mājas. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Literatūra 4.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2021-04-09
Skatīt LICENCI