Vidusskola. 1. Dispersās sistēmas.


11

Lejupielādēt visu

Ķīmija I. Pamatkurss. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Dispersās sistēmas.

Norādījumi skolotājiem

2

Dispersās sistēmas. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Dažādu faktoru ietekme uz vielas šķīdību

Uzskates līdzeklis

4

Noteiktas molārās koncentrācijas šķīduma pagatavošana

Mācīšanās stratēģijas

5

Noteiktas molārās koncentrācijas šķīduma pagatavošana. Snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

6

Disperso sistēmu iedalījums

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Izšķīdušās vielas masas daļas aprēķini, šķīdumu atšķaidot vai ietvaicējot

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Dispersās sistēmas. Vārdnīca

Vārdnīca

10

Dispersās sistēmas. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

11

Kāpēc šis temats ir būtisks? Šajā tematā padziļināti tiek pētīti vielu maisījumi un dispersās sistēmas. Dabā praktiski nav tīru vielu, taču vielu veidoto maisījumu dažādība ir neierobežota. Šķīdumi ir ikdienā visbiežāk sastopamie vielu maisījumi. Svarīgi pārzināt mērvienības, kuras izmanto, lai norādītu, kāds ir maisījuma sastāvs. Šīs zināšanas noder, lai ar izpratni lasītu gan ikdienā izmantojamo pārtikas produktu etiķetes, gan asins analīžu rezultātus.

Materiālu veidoja
2022-03-16
Skatīt LICENCI