Svešvaloda II (angļu, franču, vācu, krievu) augstākajā mācību satura apguves līmenī. Valsts pārbaudes darba programma un paraugi


5

Lejupielādēt visu

Svešvaloda II programma

Valsts pārbaudes darba programma

1

Angļu valoda II. Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

2

Franču valoda II. Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

3

Krievu valoda II. Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

4

Vācu valoda II. Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

5

Valsts pārbaudes darba programma veidota kā teorētiskais ietvars 2022./2023. mācību gada un nākamo gadu valsts pārbaudes darbu izstrādei, lai nodrošinātu to salīdzināmību, grūtības pakāpes nemainību un pēctecību. Programmā skaidrots valsts pārbaudes darba vērtēšanas saturs, valsts pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi valsts pārbaudes darbam, kā arī izmantojamie palīglīdzekļi.

Materiālu veidoja
2022-09-08
Skatīt LICENCI