Latviešu valoda, beidzot 9. klasi. Valsts pārbaudes darba paraugs un programma


2

Lejupielādēt visu

Valsts pārbaudes darba programma

Valsts pārbaudes darba programma

1

Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

2

Latviešu valodas valsts pārbaides darba paraugs 9. klasei veidots atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam un valsts pārbaudes darba programmai. Eksāmena paraugā atbilstoši programmai ir trīs daļas:

  1. daļa – teksta satura un valodas līdzekļu analīze (rakstveidā);
  2. daļa – tekstveide (rakstveidā);
  3. daļa – mutvārdu runa.
Materiālu veidoja
2022-08-18
Skatīt LICENCI