5.6. Pasaule


7

Lejupielādēt visu

Pasaule

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Pasaule. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kā atrast sev vajadzīgo grāmatu?

Mācīšanās stratēģijas

3

Literārajos darbos ietverto kultūras zīmju izpēte, noteikšana, raksturojums un prezentācija

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Ekslibra izveide

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kultūras zīmju ceļojuma prezentācija

Kritēriju lapa

6

Pasaule. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Skolēni apgūst, kā cittautu pasakās atklājas cilvēku identitāte un vērtības.

Materiālu veidoja
2021-04-09
Skatīt LICENCI