9.2. Kā rodas jauns organisms?


8

Lejupielādēt visu

Kā rodas jauns organisms?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā rodas jauns organisms? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Cilvēka dzimumsistēma

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Dzīvnieku vairošanās

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Organismu vairošanās

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Vairošanās veidi

Atgādne

6

Kā rodas jauns organisms? Vārdnīca

Vārdnīca

7

Kā rodas jauns organisms? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Loģiskā secībā kārto iedzimtību nodrošinošās struktūras no DNS līdz dzimumorgānu sistēmai (DNS, gēns, hromosoma, hromosomu komplekts, kodols, dzimumšūna, dzimumdziedzeris, dzimumorgānu sistēma). Skaidro pazīmju pārmantošanu (bezdzimumvairošanās, dzimumvairošanās), izmantojot ģenētikas jēdzienus (šūna, kodols, hromosomas, gēni, DNS). Pamato, kāpēc bezdzimumvairošanās procesā rodas pēcnācēji ar identisku iedzimtības informāciju un dzimumvairošanās procesā rodas pēcnācēji ar atšķirīgu iedzimtības informāciju. Novēro un salīdzina diedzētu sēklu, augļu un vasas pārveidņu uzbūvi, attēlo tos bioloģiskajā zīmējumā. Salīdzina dzīvnieku (tauriņa, sienāža, putna, zivs, rāpuļa, abinieka, zīdītāja) attīstības ciklu stadijas. Izvērtē pazīmes iedzimšanas iespēju un prognozē iedzimšanu nākamajās paaudzēs, analizējot attēlus, novērojumus, izstrādājot ciltskoku, kurā analizē vienas pazīmes iedzimšanu. Veido shēmas, salīdzinot organismus pēc ārējā izskata, lai ilustrētu Latvijā biežāk sastopamo ziedaugu (klases, dzimtas) un mugurkaulnieku (klases, zīdītāju dzimtas) pārstāvju sugu radniecību, salīdzina iegūtos rezultātus ar sistemātikas, filoģenētiskajām shēmām. Veido strukturētus skaidrojumus, argumentus, pretargumentus par vairošanās jautājumiem, atsaucoties uz zinātniskiem skaidrojumiem, teorijām, pētījumiem, izvērtējot informācijas avotu ticamību. Attīsta ieradumu izvērtēt informācijas ticamību, analizējot dažādus informācijas avotus par kontracepcijas metožu ietekmi uz veselību. Salīdzina dažādu dzīvo organismu valstu pārstāvju (dzīvnieku, augu, sēņu) vairošanos.

Materiālu veidoja
2021-12-30
Skatīt LICENCI