Fizika II augstākajā mācību satura apguves līmenī. Valsts pārbaudes darba programma


3

Lejupielādēt visu

Valsts pārbaudes darba programma

Valsts pārbaudes darba programma

1

Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

2

Fizikas formulas

Valsts pārbaudes darba paraugs

3

Fizikas augstākā mācību satura apguves līmeņa valsts pārbaudes darba (turpmāk – VPD) programma veidota kā teorētiskais ietvars VPD izstrādei, kas nodrošinātu to salīdzināmību, grūtības pakāpes nemainību un pēctecību. Programmā skaidrots vērtēšanas saturs, pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi VPD, izmantojamie palīglīdzekļi un mācību satura apguves prasību indikatori.

Materiālu veidoja
2022-11-28
Skatīt LICENCI