Speciālā izglītība. 1.1. Sveika skola!


15

Lejupielādēt visu

Sveika skola!

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Гласные и согласные звуки и буквы

Atgādne

2

Визитная карточка

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Буквы и слоги

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Слоги

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Имя и фамилия

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Моя школа

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Моя визитка

Uzskates līdzeklis

8

Вежливые слова

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Вежливые слова 2

Uzdevumi / Vingrinājumi

10

Моиˇ класс

Uzdevumi / Vingrinājumi

11

Буквы

Uzdevumi / Vingrinājumi

12

Буквы и звуки

Uzdevumi / Vingrinājumi

13

Слоги

Mācību spēle

14

Sveika skola! Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

15

Mācību un metodisko līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mazākumtautības (krievu) valoda 1.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2021-03-04
Skatīt LICENCI