1.2. Krāsu kompozīcija. Kā, vienojoties ar klasesbiedriem, kopīgi gleznot mākslas darbu ar vienotu kompozīciju?


8

Lejupielādēt visu

Krāsu kompozīcija. Kā, vienojoties ar klasesbiedriem, kopīgi gleznot mākslas darbu ar vienotu kompozīciju?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Krāsu kompozīcija. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Krāsu kompozīcija. Kā, vienojoties ar klasesbiedriem, kopīgi gleznot mākslas darbu ar vienotu kompozīciju? Uzskates līdzeklis

Uzskates līdzeklis

3

Krāsu kompozīcija. Kritēriju lapa

Kritēriju lapa

4

Krāsu kompozīcija. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kā runāt par kopīgu darbu

Atgādne

6

Vārdnīca 1.–3. klasei

Vārdnīca

7

Krāsu kompozīcija. Kā, vienojoties ar klasesbiedriem, kopīgi gleznot mākslas darbu ar vienotu kompozīciju? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

8

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Vizuālā māksla 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2022-02-04
Skatīt LICENCI