2.2. Manas Latvijas ainavas. Ko es varu saklausīt un izjust dziesmās un skaņdarbos, kas veltīti Latvijai?


9

Lejupielādēt visu

Manas Latvijas ainavas. Ko es varu saklausīt un izjust dziesmās un skaņdarbos, kas veltīti Latvijai?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Manas Latvijas ainavas. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

4/4 taktsmēra apguve

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Mūzikas klausīšanās uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Pakāpju izjūtas attīstība

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Dziesmu dziedāšana pēc dzirdes, ritmizēšana, pavadījumu veidošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Maršs

Uzskates līdzeklis

7

Temata “Manas Latvijas ainavas” apguve

Materiāli vērtēšanai
Pieejams tikai skolotājiem

8

Manas Latvijas ainavas. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Tematā iekļautie mācību materiālu piemēri

• Temata atsegums skolēnam • Uzskates līdzeklis “Manas Latvijas ainavas” • Uzdevumi/vingrinājumi “Manas Latvijas ainavas” • Materiāli vērtēšanai “Temata “Manas Latvijas ainavas” apguve”

Materiālu veidoja
2021-03-15
Skatīt LICENCI