VIEGLI LASĪT. 7.8. Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?


7

Lejupielādēt visu

Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Lineāru vienādojumu atrisināšana

Atgādne

3

Lineāru vienādojumu grafiskā atrisināšana

Mācīšanās stratēģijas

4

Vienādojuma atrisināšana analītiski

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai? Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Nereti problēmu risināšanai izmanto algebriskus vienādojumus. Šajā tematā skolēns veidos izpratni par lineāru vienādojumu un proporciju, to atrisināšanu ar dažādiem paņēmieniem, jauno saistot ar jau zināmo, skaidrojot grafiku izmantošanu un ekvivalentos pārveidojumus. Šis matemātiskais instrumentārijs ir svarīgs arī citos priekšmetos, piemēram, fizikā – izteikt mainīgo no dotās vienādības, ķīmijā – aprēķināt proporcijas nezināmo locekli. Vienādojuma ekvivalenti pārveidojumi un vienkāršu teksta uzdevumu risināšana ir aktuāla, veicot aprēķinus jebkurā jomā.

Materiālu veidoja
2022-06-06
Skatīt LICENCI