Speciālā izglītība. 1. Burts, vārds, teikums.


31

Lejupielādēt visu

Angļu valoda 1.-9. klasei. Mācību un metodiskais līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Burts. Vārds. Teikums.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Reported speech. Netiešā runa. Atgādne

Atgādne

3

Plural of Nouns Lietvārda daudzskaitļa formas veidošana. Atgādne

Atgādne

4

Past Simple. Vienkāršā pagātne. Atgādne

Atgādne

5

On/in/under (draw). Uz/iekšā/zem (zīmēšana). Atgādne

Atgādne

6

On/in/under (stick). Uz/iekšā/zem (līmēšana). Atgādne

Atgādne

7

Colours and numbers. Krāsas un skaitļi. Pārbaudes darbs

Pārbaudes darbs
Pieejams tikai skolotājiem

8

Past simple. Key

Pārbaudes darba atbildes
Pieejams tikai skolotājiem

9

Colours and numbers. Key

Pārbaudes darba atbildes
Pieejams tikai skolotājiem

10

Colours. Mācību spēle

Mācību spēle

11

Lotto. Numbers. Mācību spēle

Mācību spēle

12

What did I say? (Reported Speech) Ko es teicu? (Netiešā runa). Mācību spēle

Mācību spēle

13

Colours.

Uzdevumi / Vingrinājumi

14

Colour the Hearts 1–10. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

15

Plural of Nouns. Lietvārda daudzskaitļa formas veidošana. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

16

Reported Speech. Netiešā runa. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

17

On/in/under (draw). Uz/iekšā/zem (zīmēšana). Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

18

On/in/under (stick). Uz/iekšā/zem (līmēšana). Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

19

Past Simple. Vienkāršā pagātne. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

20

A Cat Wants to Have a Friend. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

21

My Little Dog Wolf. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

22

The Gingerbread Man. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

23

The Gingerbread Man’s Cryptogram. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

24

Colours Read, cut and stick. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

25

Numbers 1–20. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

26

Reported Speech Netiešā runa. Vārdnīca

Vārdnīca

27

Past Simple Vienkāršā pagātne. Vārdnīca

Vārdnīca

28

Past simple. Vienkāršā pagātne. Pārbaudes darbs

Pārbaudes darbs
Pieejams tikai skolotājiem

29

Skolēna sasniedzamo rezultātu vērtēšanas paraugs

Kritēriju lapa

30

Burts, vārds, teikums. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

31

Angļu valoda 1.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Materiālu veidoja
2022-01-07
Skatīt LICENCI