Speciālā izglītība. 1. Burts, vārds, teikums.


30

Lejupielādēt visu

Burts. Vārds. Teikums.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Reported speech. Netiešā runa. Atgādne

Atgādne

2

Plural of Nouns Lietvārda daudzskaitļa formas veidošana. Atgādne

Atgādne

3

Past Simple. Vienkāršā pagātne. Atgādne

Atgādne

4

On/in/under (draw). Uz/iekšā/zem (zīmēšana). Atgādne

Atgādne

5

On/in/under (stick). Uz/iekšā/zem (līmēšana). Atgādne

Atgādne

6

Colours and numbers. Krāsas un skaitļi. Pārbaudes darbs

Pārbaudes darbs
Pieejams tikai skolotājiem

7

Past simple. Key

Pārbaudes darba atbildes
Pieejams tikai skolotājiem

8

Colours and numbers. Key

Pārbaudes darba atbildes
Pieejams tikai skolotājiem

9

Colours. Mācību spēle

Mācību spēle

10

Lotto. Numbers. Mācību spēle

Mācību spēle

11

What did I say? (Reported Speech) Ko es teicu? (Netiešā runa). Mācību spēle

Mācību spēle

12

Colours.

Uzdevumi / Vingrinājumi

13

Colour the Hearts 1–10. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

14

Plural of Nouns. Lietvārda daudzskaitļa formas veidošana. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

15

Reported Speech. Netiešā runa. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

16

On/in/under (draw). Uz/iekšā/zem (zīmēšana). Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

17

On/in/under (stick). Uz/iekšā/zem (līmēšana). Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

18

Past Simple. Vienkāršā pagātne. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

19

A Cat Wants to Have a Friend. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

20

My Little Dog Wolf. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

21

The Gingerbread Man. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

22

The Gingerbread Man’s Cryptogram. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

23

Colours Read, cut and stick. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

24

Numbers 1–20. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

25

Reported Speech Netiešā runa. Vārdnīca

Vārdnīca

26

Past Simple Vienkāršā pagātne. Vārdnīca

Vārdnīca

27

Past simple. Vienkāršā pagātne. Pārbaudes darbs

Pārbaudes darbs
Pieejams tikai skolotājiem

28

Skolēna sasniedzamo rezultātu vērtēšanas paraugs

Kritēriju lapa

29

Burts, vārds, teikums. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

30

Temats 1. Burts, vārds, teikums ir iekļauts mācību un metodiskajā līdzeklī Angļu valoda 1.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Materiālu veidoja
2020-10-02
Skatīt LICENCI