9.2. Kā Latvijā pieejamos resursus izmanto saimniecībā?


15

Zivsaimniecība (prezentācija)

Prezentācija

1

Zivsaimniecība un akvakultūra (oficiālās statistikas port...

Interaktīvs mācību līdzeklis

2

Lopkopība (prezentācija)

Prezentācija

3

Lopkopības produkcija un lauksaimniecības dzīvnieku skait...

Interaktīvs mācību līdzeklis

4

Lauksaimniecība un lauku saimniecības (prezentācija)

Prezentācija

5

Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidēj...

Interaktīvs mācību līdzeklis

6

Kravu pārvadājumi (prezentācija)

Prezentācija

7

Kravu pārvadājumi (oficiālās statistikas portāls)

Interaktīvs mācību līdzeklis

8

Pasažieru pārvadājumi (prezentācija)

Prezentācija

9

Mežsaimniecība (oficiālās statistikas portāls)

Interaktīvs mācību līdzeklis

10

Pasažieru pārvadājumi (oficiālās statistikas portāls)

Interaktīvs mācību līdzeklis

11

Mežu resursi un teritorijas mežainums (prezentācija)

Prezentācija

12

Mežsaimniecība (oficiālās statistikas portāls)

Interaktīvs mācību līdzeklis

13

Ārējā tirdzniecība (prezentācija)

Prezentācija

14

Latvijas ārējā tirdzniecība (interaktīva vizualizācija)

Interaktīvs mācību līdzeklis

15

Statistika par saimniecības nozarēm Latvijā.

2022-03-01
Skatīt LICENCI