7.2. Laiks 1. Kā izmantot dzīves situācijas, raksturojot un radot noveli?


6

Lejupielādēt visu

Laiks 1. Kā izmantot dzīves situācijas, raksturojot un radot noveli?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Laiks 1. Kā izmantot dzīves situācijas, raksturojot un radot noveli? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Novelē aktualizēto un sev svarīgo vērtību izpratne.

Mācību spēle

3

Noveles radīšana

Mācīšanās stratēģijas

4

Noveles pazīmju iepazīšana un noteikšana..1. Laiks

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kritēriji mācību snieguma uzlabošanai un jautājumi refleksijai.

Materiāli vērtēšanai
Pieejams tikai skolotājiem

6

Temata apguvei ir divi mērķi: 1) apzināties dzīvības un dzīves vērtību, dzīvības nosacītības problēmu laika mērogā, ko var darīt, protams, lasot arī citu žanru darbus; 2) jau tradicionāli ar Rūdolfa Blaumaņa meistarnoveli “Nāves ēnā” iepazīt noveles žanram raksturīgo un mēģināt pašam vismaz sameklēt, saplānot jaunrades darbā žanram raksturīgos elementus.

Materiālu veidoja
2020-10-29
Skatīt LICENCI