6.4. Zvaigznes visapkārt


7

Lejupielādēt visu

Zvaigznes visapkārt

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Zvaigznes visapkārt. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Teikuma gramatiskais centrs

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Pieturzīmes vienkāršos un saliktos teikumos

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Pašvērtējuma lapa

Materiāli vērtēšanai

5

Zvaigznes visapkārt. Vārdnīca

Vārdnīca

6

Zvaigznes visapkārt. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Visi komplektā piedāvātie mācību materiāli nav jānodrošina kā darba lapas, t. i., kā atsevišķs eksemplārs katram skolēnam. Skolotājs izvēlas, vai mērķtiecīgi izdrukāt atsevišķus uzdevumus un tekstus, savukārt pārējo rādīt uz ekrāna vai informāciju sniegt mutiski. Piedāvātie mācību materiāli ir veidoti noteiktam apakštematam vai konkrētam sasniedzamajam rezultātam (SR). Tajos ietilpst atsevišķi uzdevumu vai uzdevumu grupu piemēri, kā virzīties uz SR. Lai to sasniegtu pilnībā, skolotājs izmanto arī citus pieejamos uzdevumus un gramatiskos vingrinājumus.

Materiālu veidoja
2021-09-08
Skatīt LICENCI