9.4. Kāpēc organismi ir tik daudzveidīgi?


10

Lejupielādēt visu

Kāpēc organismi ir tik daudzveidīgi?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kāpēc organismi ir tik daudzveidīgi? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Šūnas un audi

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Argumentētā eseja “Kāpēc organismi ir tik daudzveidīgi?”

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Augu audi

Atgādne

5

Audi auga organismā

Atgādne

6

Dzīvnieku audi

Atgādne

7

Audi cilvēka organismā

Atgādne

8

Kāpēc organismi ir tik daudzveidīgi? Vārdnīca

Vārdnīca

9

Kāpēc organismi ir tik daudzveidīgi? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

10

Izmantojot dažādus informācijas avotus, skaidro organismu ģenētiskās modificēšanas mērķus. Salīdzina organismus, kuri radīti ģenētiskās modificēšanas, selekcijas vai klonēšanas rezultātā. Salīdzina un attēlo bioloģiskajā zīmējumā šūnas un audus, izmantojot mikroskopu, aplūkojot gatavus vai pašu veidotus mikropreparātus. Veido zinātniski pamatotus argumentus par un pret ģenētiski modificētu organismu lietošanu uzturā. Skaidro, ka mūsdienu dzīvo organismu (mugurkaulnieku, posmkāju, augu) daudzveidības un pielāgotības dzīves videi pamatā ir evolūcija. Pamato ar faktiem dabaszinātņu vēsturiskās attīstības un sasniegumu (piemēram, ģenētiski modificētie augi, klonētie dzīvnieki, mākslīgā apaugļošana) ietekmi uz cilvēku labklājību un vidi, izmanto dažādus informācijas avotus, tos kritiski izvērtējot. Attīsta ieradumu izvērtēt informācijas ticamību, analizējot dažādus tekstus par ģenētiski modificētu organismu izmantošanu. Izvērtē zinātnes sasniegumu ētiskos, ekonomiskos un politiskos aspektus.

Materiālu veidoja
2021-12-30
Skatīt LICENCI