7.4. Kā pārnes iedarbību un vada ierīces?


13

Lejupielādēt visu

Kā pārnes iedarbību un vada ierīces?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā pārnes iedarbību un vada ierīces? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā pārnes iedarbību un vada ierīces? Vārdnīca

Vārdnīca

3

Zobratu un siksnas pārvadi

Praktiskais darbs

4

Kloķa-klaņa mehānisms

Praktiskais darbs

5

Elektromotors, relejs

Praktiskais darbs

6

Iedarbība, vadība

Atgādne

7

Dizaina procesa posmi

Atgādne

8

Snieguma līmeņu apraksts temata “Kā pārnes iedarbību un vada ierīces?” praktiskajiem darbiem

Kritēriju lapa

9

Snieguma līmeņu apraksts temata “Kā pārnes iedarbību un vada ierīces?” projekta darbam

Kritēriju lapa

10

Hidrauliskais pārvads

Praktiskais darbs

11

Troses pārvads

Praktiskais darbs

12

Kā pārnes iedarbību un vada ierīces? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

13

Kāpēc šis temats ir būtisks? Ko skolēni apgūs šajā tematā? Iepriekš tematā “Kā iegūst, uzkrāj un pārvērš enerģiju?” skolēni apguva enerģijas iegūšanu, uzkrāšanu un pārvēršanu citā enerģijas veidā. Šajā tematā skolēni apgūs iedarbības pārnešanu. Lai izpildmehānismi varētu darboties, tiem jāpievada enerģija, izmantojot pārvadus. Mūsdienās daudzu procesu vadīšana pamatā notiek elektroniski, bet gala izpildmehānisms ir saistīts ar mehānisku iekārtu, kurā noteikti ir kāds no šajā tematā minētajiem inženiertehniskajiem risinājumiem. Šo pārneses mehānismu izpēte ir saistīta ar kustības rakstura un/vai spēka izmaiņām. Tāpēc skolēniem svarīgi iepazīties ar katra inženiertehniskā risinājuma spēju mainīt kustības parametrus un spēku lielumu, izmantojot atsvarus un iespēju robežās konstatējot, cik reižu spēks palielinās vai samazinās (ja tas nav iespējams, tad jākonstatē salīdzinoši – kur ir lielāks vai mazāks).

Materiālu veidoja
2022-11-29
Skatīt LICENCI