VIEGLI LASĪT. 9.3. Kā aprēķinos izmanto taisnleņķa trijstūra divu malu attiecību?


7

Lejupielādēt visu

Kā aprēķinos izmanto taisnleņķa trijstūra divu malu attiecību?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā aprēķinos izmanto taisnleņķa trijstūra divu malu attiecību? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā var izmantot sakarības starp taisnleņķa trijstūra elementiem?

Atgādne

3

Trigonometriskas funkcijas aptuvenās vērtības noteikšana

Mācīšanās stratēģijas

4

Trigonometrisko sakarību lietojums reālās dzīves situācijās

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Taisnleņķa trijstūra elementu aprēķināšana.

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā aprēķinos izmanto taisnleņķa trijstūra divu malu attiecību? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Sinuss, kosinuss un tangenss ļauj modelēt sakarības starp dažādu figūru elementiem arī tad, ja nekādi konkrēti lielumi, piemēram, nogriežņu garumi, nav zināmi. Tāpēc tās ir ļoti ērti izmantot gan matemātikā, strādājot ar taisnleņķa trijstūri un jebkuru citu figūru, kurā šādu trijstūri var izveidot, gan arī tādās jomās kā būvniecība, arhitektūra, dizains, galdniecība, fizika.

Materiālu veidoja
2022-10-20
Skatīt LICENCI