Kā attīstīt caurviju prasmes?


1

Kā attīstīt caurviju prasmes?

Metodiskais līdzeklis

1

Nākotnē liela daļa skolēnu strādās profesijās, kas pašlaik vēl nepastāv, un risinās problēmas, par ko pašlaik mums vēl nav ne jausmas. Viņiem arvien biežāk nāksies atbildēt uz jautājumu “Ko man darīt tad, kad es nezinu, ko darīt?”. Jau tagad jebkurā amatā no cilvēka sagaida ne tikai zināšanas konkrētā jomā, bet arī tādas prasmes, kā, piemēram, spēju sadarboties ar citiem, spēju pašam organizēt savu laiku, lietot arvien jaunākas digitālās tehnoloģijas, turklāt spēt arī patstāvīgi apgūt šīs jaunās iemaņas. Lai iegūtu noturīgas zināšanas un spētu tās sekmīgāk lietot daudzveidīgās dzīves situācijās, nepieciešamas vispārīgās jeb caurviju prasmes. Caurviju prasmes ietver nozīmīgus skolēna darbības kognitīvos, afektīvos un sociālos aspektus, kas attiecas uz visiem cilvēka darbības virzieniem. Caurviju prasmes palīdz apgūt zināšanas dažādos kontekstos, izmantojot dažādus domāšanas un pašvadītas mācīšanās paņēmienus jeb stratēģijas. Savukārt caurviju prasmju izmantošana atšķirīgās mācību jomās nostiprina skolēnu spējas tās izmantot patstāvīgi un visdažādākās situācijās, tostarp kompleksās un neparedzamās. Ja skolēns apguvis, kā veiksmīgi sadarboties vai, piemēram, izzināt citu viedokļus, viņš to spēs paveikt ne tikai vienā mācību priekšmetā, bet arī dažādās dzīves jomās un situācijās.

Materiālu veidoja
2022-10-24
Skatīt LICENCI