7.4. Spēle. Fantāzija. Kādas grāmatas izvēlos lasīt es: fantastikas vai reālistiskās – un kāpēc?


9

Lejupielādēt visu

Spēle. Fantāzija. Kādas grāmatas izvēlos lasīt es: fantastikas vai reālistiskās – un kāpēc?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Spēle. Fantāzija. Kādas grāmatas izvēlos lasīt es: fantastikas vai reālistiskās – un kāpēc? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Рецензия на спектакль

Jaunrades darbs

3

Учебныиˇ проект «Страна, созданная мною»

Mācību projekts

4

Spēle. Fantāzija. Kādas grāmatas izvēlos lasīt es: fantastikas vai reālistiskās – un kāpēc? Vārdnīca

Vārdnīca

5

Мечта и реальность. Повесть Л. Кассиля «Кондуит и Швамбрания»

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Готическая новелла и пародия на неё. О. Уаиˇльд «Кентервильское привидение»

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Творческое задание

Jaunrades darbs

8

Spēle. Fantāzija. Kādas grāmatas izvēlos lasīt es: fantastikas vai reālistiskās – un kāpēc? Visi tematu materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mazākumtautības literatūra (krievu) 4.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2021-01-05
Skatīt LICENCI