Vidusskola. 2. Vienmērīga kustība.


9

Lejupielādēt visu

Vienmērīga kustība.

Norādījumi skolotājiem

1

Vienmērīga kustība. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Vienmērīgas kustības ceļa un koordinātas aprēķini

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Vienmērīga taisnlīnijas kustība

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Vienmērīga kustība. Vārdnīca

Vārdnīca

5

Kļūdas novērtēšana tiešajā mērīšanā

Atgādne

6

Eksperimenta izvērtēšana

Atgādne

7

Kļūdas novērtēšana netiešajā mērīšanā

Atgādne

8

Vienmērīga kustība. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Fizika I” pamatkursa programmas paraugu vispārējai vidējai izglītībai.

Materiālu veidoja
2021-04-23
Skatīt LICENCI