Priekšmetu pārvietošana 7.–9. klasei (mešana, ripināšana, tveršana un sitieni pa priekšmetu).


7

Lejupielādēt visu

Priekšmetu pārvietošana 7.–9. klasei (mešana, ripināšana, tveršana un sitieni pa priekšmetu).

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Priekšmetu pārvietošana

Temata atsegums skolēnam

2

Priekšmetu pārvietošana. Mācīšanās stratēģijas

Mācīšanās stratēģijas

3

Summatīvās vērtēšanas piemērs

Materiāli vērtēšanai
Pieejams tikai skolotājiem

4

Priekšmetu pārvietošana. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Priekšmetu pārvietošana 7.–9. klasei (mešana, ripināšana, tveršana un sitieni pa priekšmetu). Vārdnīca

Vārdnīca

6

Priekšmetu pārvietošana 7.–9. klasei (mešana, ripināšana, tveršana un sitieni pa priekšmetu). Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Kāpēc šis modulis ir būtisks? Šajā modulī skolēni pilnveidos priekšmetu pārvietošanu daudzveidīgos vingrinājumos, kurus iespējams iekļaut jaunās, daudzveidīgās sporta spēlēs, vienspēlēs, vieglatlētikas vingrinājumos, kustību kombinācijās un dejās. Apgūtās prasmes varēs izmantot reālās jaunās situācijās fiziskajās aktivitātēs, ikdienā, lai uzlabotu savas fiziskās spējas un jēgpilni pavadītu brīvo laiku atbilstoši savai veselībai un drošībai. Saspringtā vai strīdīgā spēles situācijā, lai rastu labvēlīgu risinājumu, varēs apzināti izmantot savas domāšanas, emociju un uzvedības stiprās puses.

Materiālu veidoja
2020-10-02
Skatīt LICENCI