2.2. Faktūra kolāžā. Ar kādiem kolāžas materiāliem atdarina dažādas apkārtējā vidē ieraudzītas faktūras?


6

Lejupielādēt visu

Faktūra kolāžā. Ar kādiem kolāžas materiāliem atdarina dažādas apkārtējā vidē ieraudzītas faktūras?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Tekstūra, faktūra, kolāža

Temata atsegums skolēnam

2

Faktūra kolāžā

Uzskates līdzeklis

3

Faktūra kolāžā. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Faktūra kolāžā. Kritēriju lapa

Kritēriju lapa

5

Faktūra kolāžā. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

6

Temata apguves mērķis ir pamanīt tekstūras un faktūras apkārtējā vidē un attēlot tās radošā darbā, dažādojot savas radošās izpausmes un tehnisko meistarību. Jēdzieni: kolāža, faktūra, tekstūra.

Materiālu veidoja
2022-04-26
Skatīt LICENCI