6.2. Kas ietekmē objektu kustību?


9

Lejupielādēt visu

Kas ietekmē objektu kustību?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kas ietekmē objektu kustību? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Ko nozīmē “ātrāk” un “lēnāk”

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Berzes spēka darbība

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Kā rakstīt rezultātu analīzi un izdarīt secinājumus

Mācīšanās stratēģijas

5

Kā ātrums ietekmē apstāšanās ceļu

Pētniecības / Laboratorijas darbs

6

Kas ietekmē objektu kustību? Vārdnīca

Vārdnīca

7

Pētnieciskā laboratorijas darba “Kā ātrums ietekmē apstāšanās ceļu” pašvērtējuma lapa. Snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

8

Kas ietekmē objektu kustību? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Šajā tematā skolēni turpina pilnveidot pētnieciskās darbības prasmes, nosakot kustību ietekmējošos faktorus. Skolēni pamato berzes nozīmi kustībā un nepieciešamību ievērot drošas kustības nosacījumus, pilnveido izpratni par kustību raksturojošiem lielumiem, izmantojot eksperimentu un pētījumu datus.

Materiālu veidoja
2021-07-29
Skatīt LICENCI