Vidusskola. O.5. Runātāja lomā (runātāja personības veidošana mūsdienu valodas vidē) vidusskolai


6

Lejupielādēt visu

Runātāja lomā (runātāja personības veidošana mūsdienu valodas vidē)

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Runātāja lomā (runātāja personības veidošana mūsdienu valodas vidē). Temata atsegums skolēnam.

Temata atsegums skolēnam

2

Как выделить тематическое поле текста? (5.3.)

Mācīšanās stratēģijas

3

В роли говорящего (формирование личности говорящего в современной речевой среде)

Vārdnīca

4

Проект «Речевое поведение героев романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»» (5.3.)

Mācību projekts

5

Runātāja lomā (runātāja personības veidošana mūsdienu valodas vidē). Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

6

Mācību materiālā ir piedāvāti uzdevumu piemēri, kā virzīties uz SR (sasniedzamie rezultāti). Lai tos sasniegtu pilnībā, skolotājs izmanto arī citus pieejamos uzdevumus un gramatiskos vingrinājumus.

Materiālu veidoja
2021-02-26
Skatīt LICENCI