Speciālā izglītība 8.4. Revolūcijas un modernizācija


5

Lejupielādēt visu

Revolūcijas un modernizācija

Norādījumi skolotājiem

1

Industriālā revolūcija jeb rūpniecības apvērsums

Apraksts

2

Izgudrojumi.

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Izgudrojumi. Spēle

Mācību spēle

4

Revolūcijas un modernizācija. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

5

Kāpēc šis temats ir būtisks?

“Revolūcijas un modernizācija” ir ceturtais apgūstamais temats Latvijas un pasaules vēsturē 8. klasē. Tematā piedāvāto mācību materiālu piemēri ir veidoti, lai palīdzētu īstenot mācību priekšmeta programmu. Iepazīstot Francijas revolūcijas un Napoleona laikmeta cēloņus, gaitu un sekas, skolēni ar skolotāja palīdzību gūst izpratni par revolūciju būtību, to pozitīvajām un negatīvajām izpausmēm, to iespaidu uz mūsdienu sabiedrību. Apgūstot industrializācijas un modernizācijas vēsturi, skolēni ar skolotāja palīdzību mācās izprast, kāda mijiedarbība pastāv starp zinātni, tehnoloģijām un sabiedriskajiem procesiem, kā tie ietekmē cits citu. Iepazīstoties ar industrializācijas un modernizācijas attīstību, ar skolotāja palīdzību skolēni mācās saprast, kāda savstarpēja mijiedarbība pastāv starp zinātni un tehnoloģijām un sabiedriskajiem procesiem. Ar skolotāja palīdzību izglītojamie mācās izvērtēt Latvijas, pārējās Eiropas un pasaules zinātnes galvenos sasniegumus, lai izdarītu secinājumus par to nozīmi cilvēces attīstībā, mācītos saskatīt to piemērus saglabātajā kultūras mantojumā un atpazīt katra laikmeta kultūrai raksturīgās liecības. Skolotājs, veidojot uzdevumus, nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-04-07
Skatīt LICENCI