4.9. Pasaule


5

Lejupielādēt visu

Pasaule.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Pasaule. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Apraksts un vēstījums

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Apraksta vai vēstījuma atveide vizuālā darbā, kolāžā. Snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

4

Pasaule. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

5

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Literatūra 4.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2021-04-09
Skatīt LICENCI