Latviešu valoda un literatūra II augstākajā mācību satura apguves līmenī. Valsts pārbaudes darba programma un paraugs


2

Lejupielādēt visu

Valsts pārbaudes darba programma

Valsts pārbaudes darba programma

1

Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

2

Valsts pārbaudes darba programma veidota kā teorētiskais ietvars 2022./2023. mācību gada un nākamo gadu valsts pārbaudes darbu izstrādei, kas nodrošinātu to saturisko salīdzināmību, grūtības pakāpes nemainību un pēctecību. Programmā skaidrots valsts pārbaudes darba vērtēšanas saturs, pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, pārbaudes darba piekļuves nosacījumi, nepieciešamo resursu un līdzekļu nodrošinājums, kā arī aprakstītas atšķirības starp valsts pārbaudes darbu optimālajā un padziļinātajā mācību satura apguves līmenī.

Materiālu veidoja
2022-08-25
Skatīt LICENCI