5.2. Es – zinātnieks


9

Lejupielādēt visu

Es – zinātnieks

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Es – zinātnieks. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Ko varam darīt, uzzināt zinātnes centrā? Lasīšanas stratēģija INSERT. Informācijas meklēšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Kā teikumā var saistīt vienlīdzīgus teikuma locekļus? Saikļa un bezsaikļa saistījums

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Par ko interesējas vienaudži? Piedalīsimies eksperimentu konkursā! Kā iesaistīties dialogā un uzturēt sarunu?

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Dialoga veidošana. Frāzes

Atgādne

6

Afišas vērtēšanas kritēriji

Kritēriju lapa

7

Veidosim stāstu! Vārdu (lietvārdu, darbības vārdu) saskaņošana teikumā

Mācību spēle

8

Es – zinātnieks. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Tematā “Es – zinātnieks” skolēni attīstīta prasmi meklēt informāciju tīmeklī, izmantojot dažādus paņēmienus. Ieteicams ļaut skolēniem pašiem meklēt informāciju dažādos veidos un dažādos avotos, lai varētu reflektēt, kā ātrāk, ērtāk un precīzāk atrast nepieciešamo. Šis temats ir starpdisciplinārs – tematiski tas ir saistīts ar dabaszinībām un dizainu un tehnoloģijām (eksperimenti dabaszinībās un informācijas meklēšana tīmeklī).

Materiālu veidoja
2021-03-01
Skatīt LICENCI