Speciālā izglītība (7. - 9. klase). Dažādi lielumi un mēri. Laika mēri


10

Lejupielādēt visu

Dažādi lielumi un mēri. Laika mēri

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Laika mēri

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Laika vienību sakarības

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Pulksteņa laiks

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Ātrums, laiks, attālums

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Dažādi uzdevumi ar laika mēriem

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Laika mēri un darbības ar tiem

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Mana nedēļa

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Laika mērīšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Dažādi lielumi un mēri. Laika mēri. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

10

Tematā “Laika mēri” piedāvāto mācību materiālu piemēri ir veidoti, lai palīdzētu īstenot mācību priekšmeta programmu Matemātika 7.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Šis temats ir daļa no 2. tematiskā moduļa “Dažādi lielumi un mēri”. Temats “Laika mēri” piedāvā saturisku kontekstu visam 7.–9. klašu posmam. Skolēni mācās noteikt notikuma ilgumu, lasīt, pierakstīt informāciju, kas satur norādes par laiku, un izmantot to aprēķinos, saistot to ar praktiskām, regulārām, ikdienas norisēm, savas darbības plānošanu. Skolēni mācās veidot savu nedēļas, dienas plānu (izmanto dienasgrāmatu papīra vai elektroniskā formā), stāsta par savu dienas, nedēļas, mēneša, mācību gada plānu, izmantojot dažādas laika vienības un paša veidotu tabulu/dienasgrāmatu/kalendāru. Skolotājs nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2022-01-14
Skatīt LICENCI