7.3. Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem?


7

Lejupielādēt visu

Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem?

Norādījumi skolotājiem

1

Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Sakarību grafiku zīmēšana

Mācīšanās stratēģijas

3

Sakarības aprakstīšana un attēlošana grafiski

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

4

Informācijas nolasīšana no grafika

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Sakarība starp tieši un apgriezti proporcionāliem lielumiem

Atgādne

6

Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

7

Kāpēc šis temats ir būtisks? Dzīvē sastopamas situācijas, kurās mainoties vienam lielumam, mainās arī otrs lielums. Šādās situācijās ir svarīgi saprast, kurš mainīgais ir atkarīgs, kurš neatkarīgs, pierakstīt sakarību starp lielumiem ar formulu. Apgūstot tematu, tiek veidots priekšstats, kā reālus procesus var aprakstīt ar sakarību dažādos veidos: ar formulu, ar tabulu, grafiski, un pēc tam, izmantojot šos matemātiskos modeļus, veikt procesu analīzi.

Materiālu veidoja
2020-10-29
Skatīt LICENCI