6.3. Modes daudzveidīgā pasaule


8

Lejupielādēt visu

Modes daudzveidīgā pasaule

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Modes daudzveidīgā pasaule. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kas ir slengs jeb žargons?

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Atrast slenga vārdiem atbilstošu literārās valodas sinonīmu

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Dialogu veidošana atbilstoši saziņas situācijai

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Pašvērtējuma lapa

Materiāli vērtēšanai

6

Modes daudzveidīgā pasaule. Vārdnīca

Vārdnīca

7

Modes daudzveidīgā pasaule. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Visi komplektā piedāvātie mācību materiāli nav jānodrošina kā darba lapas, t. i., kā atsevišķs eksemplārs katram skolēnam. Skolotājs izvēlas, vai mērķtiecīgi izdrukāt atsevišķus uzdevumus un tekstus, savukārt pārējo rādīt uz ekrāna vai informāciju sniegt mutiski. Piedāvātie mācību materiāli ir veidoti noteiktam apakštematam vai konkrētam sasniedzamajam rezultātam (SR). Tajos ietilpst atsevišķi uzdevumu vai uzdevumu grupu piemēri, kā virzīties uz SR. Lai to sasniegtu pilnībā, skolotājs izmanto arī citus pieejamos uzdevumus un gramatiskos vingrinājumus.

Materiālu veidoja
2021-09-08
Skatīt LICENCI