7.4. Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?


7

Lejupielādēt visu

Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?

Temata atsegums skolēnam

2

Lineāras funkcijas grafika zīmēšana

Atgādne

3

Atgādnes “Lineāra funkcija” veidošana

Mācīšanās stratēģijas

4

Lineāras funkcijas noteikšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

6

Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

7

Temata apguves mērķis ir veidot izpratni par lineāru funkciju un tās attēlošanas veidiem, pilnveidot prasmi nolasīt informāciju no grafiskā attēla, mācīties spriedumos izmantot saikni starp funkcijas formulu un grafisko attēlojumu. Tematā apgūtās zināšanas un matemātikas valodas lietošanas prasmes būs nepieciešamas pārējo funkciju apguvē turpmākajā matemātikas kursā.

Materiālu veidoja
2021-03-04
Skatīt LICENCI