5.2. Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos?


9

Lejupielādēt visu

Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Skaitļa sadalīšana reizinātājos

Mācīšanās stratēģijas

3

Reizināšanas un dalīšanas sadalāmības (distributīvā) īpašība

Mācīšanās stratēģijas

4

Reizināšana un dalīšana ar dažādiem paņēmieniem

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Skaitļu reizinājums kā pakāpe

Atgādne

6

Skaitļa sadalīšana pirmreizinātājos

Atgādne

7

Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos? Nobeiguma vērtēšanas darbs

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

8

Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

9

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Temata ietvaros skolēns pilnveido reizināšanas, dalīšanas, noapaļošanas prasmes, kuras nepieciešamas visā mācību procesā un ārpus skolas. Būtiska ir izpratnes veidošanās par jaunu darbību – kāpināšanu.

Materiālu veidoja
2021-02-08
Skatīt LICENCI