Vidusskola. 4. Varbūtība un statistika I: Statistika


9

Lejupielādēt visu

Varbūtība un statistika I: Statistika

Norādījumi skolotājiem

1

Varbūtība un statistika I: Statistika. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Divu izlašu salīdzināšana.

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Reprezentatīva izlase.

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Nepilnīgi ievākti dati.

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Jēdzienu apguve

Mācīšanās stratēģijas

6

Varbūtība un statistika I: Statistika. Vārdnīca

Vārdnīca

7

Pētījums

Nobeiguma vērtēšanas darbs

8

Varbūtība un statistika I: Statistika. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temata apguves mērķis ir pilnveidot un padziļināt izpratni par pētījuma plānošanu, t. sk. pētījumam atbilstošu instrumentu pamatotu izvēli visos tā etapos, datu ieguvi un apstrādi, rezultātu statistisko analīzi un interpretēšanu.

Materiālu veidoja
2021-04-23
Skatīt LICENCI