5.6. Fantazējam kopā! Kas ir vienkāršs, un kas ir salikts teikums?


10

Lejupielādēt visu

Fantazējam kopā!

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

1

Fantazējam kopā! Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Lasīšanas uzdevumi, izmantojot lasīšanas stratēģiju – jautāšanu un prognozi

Mācīšanās stratēģijas

3

Lasīšanas uzdevumi, izmantojot lasīšanas stratēģiju – sasaisti ar personisko pieredzi

Mācīšanās stratēģijas

4

Lasīšanas uzdevumi, izmantojot lasīšanas stratēģiju – vārdu skaidrošanu

Mācīšanās stratēģijas

5

Lasīšanas uzdevumi, izmantojot lasīšanas stratēģiju – noteikt galveno domu

Mācīšanās stratēģijas

6

Teksta pilnveidošana, pārveidojot vienkāršus teikumus par saliktiem

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Pašvērtējuma lapa

Materiāli vērtēšanai

8

Vārdnīca

Vārdnīca

9

Fantazējam kopā! Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

10

Visi komplektā piedāvātie mācību materiāli nav jānodrošina kā darba lapas, t. i., kā atsevišķs eksemplārs katram skolēnam. Skolotājs izvēlas, vai ir mērķtiecīgi izdrukāt atsevišķus uzdevumus un tekstus, savukārt pārējo rādīt uz ekrāna vai informāciju sniegt mutiski. Piedāvātie mācību materiāli ir veidoti noteiktam apakštematam vai konkrētam sasniedzamajam rezultātam (SR). Tajos ietilpst atsevišķi uzdevumu vai uzdevumu grupu piemēri, kā virzīties uz SR. Lai to sasniegtu pilnībā, skolotājs izmanto arī citus pieejamos uzdevumus un gramatiskos vingrinājumus.

Materiālu veidoja
2021-05-05
Skatīt LICENCI