Speciālā izglītība 8.1. Kas ir dabas resursi?


7

Lejupielādēt visu

Kas ir dabas resursi?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kas ir dabas resursi? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Ieži un minerāli Latvijā

Apraksts

3

Dabas resursi

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Skolas apkārtnē atrodamie dabas resursi

Mācību projekts

5

Kas ir dabas resursi? Vārdnīca

Vārdnīca

6

Kas ir dabas resursi? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Kādēļ šis temats ir būtisks?

“Kas ir dabas resursi?” ir pirmais apgūstamais temats ģeogrāfijā 8. klasē. Skolēni veido izpratni par dabas resursu izvietojumu uz Zemes un to ietekmējošiem faktoriem. Skolēni attīsta pētnieciskās prasmes darbā ar informāciju par dabas resursiem, klimata pārmaiņu norisi uz Zemes, izmantojot digitālās prasmes un rīkus. Ar skolotāja palīdzību stāsta, kā ģeogrāfiskais stāvoklis un dabas apstākļi ietekmē neatjaunīgo un atjaunīgo dabas resursu izvietojumu pasaulē un Latvijā. Ar skolotāja palīdzību sadarbojas un veic vienkāršu pētījumu par klimata pārmaiņu norisi uz Zemes, iegūstot un apkopojot datus, izdarot secinājumus, komunicējot par pētījuma rezultātiem. Materiālā piedāvāto tekstu skolotājs var pārveidot – pievienot informāciju, attēlus, skaidrot vieglākā valodā u. c. Skolotājs var piedāvāt tekstus no mācību grāmatām, interneta vietnēm, preses izdevumiem par doto tematu, atbilstoši skolēna spējām. Skolotājs nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-04-07
Skatīt LICENCI