1.1. Kā pētīt dzīvos organismus?


9

Lejupielādēt visu

Dabaszinibas 1.-3. klasei. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Kā pētīt dzīvos organismus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Kā pētīt dzīvos organismus? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Kā grupēt organismus, lai tos pazītu?

Atgādne

4

Pēc kādām pazīmēs var grupēt dzīvos organismus?

Atgādne

5

Kā pazīt augu?

Mācīšanās stratēģijas

6

Kā raksturot augu?

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Organisma daļu grupēšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Kā pētīt dzīvos organismus? Visi temata materiāli kopā.

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis temats ir būtisks? Dabaszinības sākas ar novērošanu, kopīgo pazīmju saskatīšanu. Temata būtība ir aktualizēt un precizēt pirmsskolā apgūto prasmi novērot dzīvos organismus tuvākajā apkārtnē, vingrināties aprakstīt novēroto, paskaidrot savas darbības un domas. Būtiski pārliecināties par to, vai skolēns saprot to, ko dara (ko prot izdarīt) – vai izprot plānotā skolēnam sasniedzamā rezultāta konkrētās ziņas jēgu.

Materiālu veidoja
2022-02-10
Skatīt LICENCI