4.6. Pasaule. Kāpēc un kā rakstnieki savos darbos stāsta par dažādām dzīves problēmām?


9

Lejupielādēt visu

Pasaule. Kāpēc un kā rakstnieki savos darbos stāsta par dažādām dzīves problēmām?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Pasaule. Kāpēc un kā rakstnieki savos darbos stāsta par dažādām dzīves problēmām? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Pasaule. Kāpēc un kā rakstnieki savos darbos stāsta par dažādām dzīves problēmām? Vārdnīca

Vārdnīca

3

Создание отзыва на сказку «Снежная королева»

Jaunrades darbs

4

Создание отзыва на одну из экранизацииˇ сказки Г. Х. Андерсена «Снежная королева» или на спектакль «Снежная королева»

Jaunrades darbs

5

Мир вокруг меня

Materiāli vērtēšanai

6

Мир вокруг меня. Сказка Г. Х. Андерсена «Снежная королева»

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Театр и художественное произведение. Помогает ли театральная постановка лучше понять художественное произведение?

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Pasaule. Kāpēc un kā rakstnieki savos darbos stāsta par dažādām dzīves problēmām? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mazākumtautības literatūra (krievu) 4.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2020-12-30
Skatīt LICENCI