9.3. Kā pilsoniskā līdzdalība palīdz risināt pretrunas sabiedrībā informācijas laikmetā?


9

Lejupielādēt visu

Kā pilsoniskā līdzdalība palīdz risināt pretrunas sabiedrībā informācijas laikmetā?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā pilsoniskā līdzdalība palīdz risināt pretrunas sabiedrībā informācijas laikmetā?

Temata atsegums skolēnam

2

Izplatītākās pilsoniskās līdzdalības formas

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Pretrunīgie jautājumi vietējā sabiedrībā

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Argumentu veidošana par pretrunīgiem jautājumiem

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kā novērtēt informācijas un ziņu ticamību?

Atgādne

6

Kā atšķirt viltus ziņas?

Mācīšanās stratēģijas

7

Izplatītākās pilsoniskās līdzdalības formas

Uzskates līdzeklis

8

Kā pilsoniskā līdzdalība palīdz risināt pretrunas sabiedrībā informācijas laikmetā? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Nodarbībās lielākais uzsvars jāliek uz skolēnu aktīvu darbošanos, pilsonisko prasmju demonstrēšanu. Skolēniem, veicot vietējās kopienas pārstāvju anketēšanu, jāatgādina par respondentu atlases kritērijiem, lai dati būtu ticami. Jārod iespēja izvērtēt anketas jautājumus, pirms tie nonāk pie respondentiem, lai tie būtu skaidri un nepārprotami. Tā kā šis ir kvalitatīvs pētījums, ieteicami ir atvērtie jautājumi, jo šajā gadījumā tie ir mērķtiecīgāki. Izaicinājums skolotājiem ir analizēt publikācijas plašsaziņas līdzekļos, jo jāparāda pēc iespējas lielāka viedokļu dažādība, lai skolēni tiešām saprastu, ka demokrātiskā valstī objektīvi nevar būt viens viedoklis. Rosinām izvērtēt sadarbības, analīzes, pārliecināšanas prasmes, realizējot darbību apguves norisē nosauktās aktivitātes, lai skolēni piedzīvo, ka pilsoniskā līdzdalība nav tikai teorija, piemēram, piedalīties vēlēšanās, izmantojot aģitāciju, kandidātu debates u.tml. Aicinām skolēnus būt aktīviem pilsoniskajā pozīcijā, aizstāvēt likumību un pievērst sabiedrības uzmanību pretrunīgiem jautājumiem.

Materiālu veidoja
2021-09-07
Skatīt LICENCI