Vidusskola. 4. Pazīmju iedzimšana


7

Lejupielādēt visu

Pazīmju iedzimšana

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Pazīmju iedzimšana. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Ciltskoka zīmēšana un izmantojamie apzīmējumi

Mācīšanās stratēģijas

3

Ciltskoka analīze

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Prezentācijas “Manas dzimtas raduraksti” vērtēšana. Snieguma līmeņu apraksts.

Kritēriju lapa

5

Pazīmju iedzimšana. Vārdnīca

Vārdnīca

6

Pazīmju iedzimšana. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Temata mācību saturā interpretēta monogēno pazīmju pārmantošana no paaudzes uz paaudzi, padziļināti iepazīstinot ar pazīmju iedzimšanu cilvēkam, izmantojot ciltskoka metodi. Skolēni veido ciltskoku, izmantojot vispārpieņemtus apzīmējumus, lai prognozētu īpatņu daudzveidību pēc raksturojamās pazīmes.

Argumentēti diskutē par DNS lomu slimību izcelsmē, balstoties uz ticamiem informācijas avotiem, un tādējādi attīsta ieradumu izvērtēt informācijas avotu ticamību.

Materiālu veidoja
2021-03-04
Skatīt LICENCI