7.7. Viduslaiku un mūsdienu populārā mūzika. Kas raksturo mūzikas popularitāti viduslaikos un kas mūsdienās?


5

Lejupielādēt visu

Viduslaiku un mūsdienu populārā mūzika. Kas raksturo mūzikas popularitāti viduslaikos un kas mūsdienās?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Viduslaiku un mūsdienu populārā mūzika. Kas raksturo mūzikas popularitāti viduslaikos un kas mūsdienās? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Viduslaiku laicīgā mūzika

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Pētniecības darbs

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Viduslaiku un mūsdienu populārā mūzika. Kas raksturo mūzikas popularitāti viduslaikos un kas mūsdienās? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

5

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mūzika 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2020-12-21
Skatīt LICENCI