VIEGLI LASĪT. 9.4. Kā izmanto izteiksmju sadalīšanu reizinājos?


7

Lejupielādēt visu

Kā izmanto izteiksmju sadalīšanu reizinājos?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā izmanto izteiksmju sadalīšanu reizinājos? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Polinomu sadalīšana reizinātājos

Atgādne

3

Algoritms polinomu sadalīšanai reizinātājos

Mācīšanās stratēģijas

4

Saīsinātās reizināšanas formulas

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Izteiksmju sadalīšana reizinātājos

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā izmanto izteiksmju sadalīšanu reizinājos? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Temata apguve ļauj pilnveidot algebrisko izteiksmju pārveidošanas prasmi. Tiek apgūtas saīsinātās reizināšanas formulas, kas atvieglotu pārveidojumu izpildi. Tematā tiek dota iespēja saskatīt algebras un ģeometrijas saistību, analizējot saīsināto reizināšanas formulu ģeometriskos modeļus, kā arī veidojot izteiksmes vai formulas dažādās ar ģeometriju saistītās situācijās. Pieredze izmantot binoma kvadrātu kvadrātvienādojuma risināšanā turpmāk palīdzēs veidot izpratni par kvadrātvienādojuma sakņu formulas izcelsmi.

Materiālu veidoja
2022-10-20
Skatīt LICENCI