Speciālā izglītība (7. - 9. klase). Dažādi lielumi un mēri. Masas mēri


6

Lejupielādēt visu

Dažādi lielumi un mēri. Masas mēri

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Masas mērvienības

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Masas mēri

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Masas mēri 1

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Masas mēri un darbības ar tiem

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Dažādi lielumi un mēri. Masas mēri. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

6

Tematā “Masas mēri” piedāvāto mācību materiālu piemēri ir veidoti, lai palīdzētu īstenot mācību priekšmeta programmu Matemātika 7.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Šis temats ir daļa no 2. tematiskā moduļa “Dažādi lielumi un mēri”. Temats “Masas mēri” piedāvā saturisku kontekstu visam 7.–9. klašu posmam. Skolēni pilnveido prasmi veikt praktiskus svēršanas darbus, apgūst prasmi masas mērus sasaistīt ar vērtības mēriem, risina praktiska satura uzdevumus, izmantojot skaitliskos datus, kas iegūstami apkārtējā vidē. Skolotājs nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-02-25
Skatīt LICENCI