5.3. Kas ir elektroenerģija?


8

Lejupielādēt visu

Kas ir elektroenerģija?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kas ir elektroenerģija? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Elektriskās ķēdes

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Elektroenerģijas ieguves iespējas Latvijā

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Apgalvojuma pamatošanas prasmes vērtēšana.

Kritēriju lapa

5

Elektriskās ķēdes apzīmējumi

Atgādne

6

Vārdnīca

Vārdnīca

7

Kas ir elektroenerģija? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Skolēni, veicot eksperimentus un pētījumus, iepazīsies ar elektroenerģiju kā vienu no enerģijas veidiem, pilnveidos prasmi raksturot elektroierīces darbināšanai nepieciešamos nosacījumus un mācīsies saslēgt vienkāršu elektrisko ķēdi, izstrādās priekšlikumus efektīvai un drošai elektroenerģijas izmantošanai skolā un mājās.

Materiālu veidoja
2021-05-05
Skatīt LICENCI