7.1. Kā auž izstrādājumu?


9

Lejupielādēt visu

Dizains un tehnoloģijas 7.–9. klasei. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Kā auž izstrādājumu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Kā auž izstrādājumu? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Kā testēt dizaina izstrādājumu?

Mācīšanās stratēģijas

4

Kā auž izstrādājumu? Vingrinājumi/uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Pērļu rokassprādzes testēšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Aušanas prasme. Snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

7

Kā auž izstrādājumu? Vārdnīca

Vārdnīca

8

Kā auž izstrādājumu? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis temats ir būtisks? Ko skolēni apgūs šajā tematā? Skolēni turpina apgūt aušanas tehniku, ko iesāka 6.2. tematā “Kā radoši lieto atkārtoti izmantojamus materiālus?”. Skolēni iepazīstas ar kultūras mantojumu – kā senatnē auda audenes un/vai celaines un kā šī tehnika tiek izmantota mūsdienās pērļu rokassprādžu aušanā. Skolēni rada izstrādājumu aušanas tehnikā, izmantojot nītis, šķietiņu vai stellītes un var salīdzināt, kā tie palīdz, atvieglo, paātrina aušanas procesu. Skolēni mācās, kā testēt izstrādājumu un kā, ņemot vērā testēšanas rezultātus, uzlabot izstrādājumu. Būtiski, ka skolēni atkārto/nostiprina zināšanas par velkiem un audiem, aušanas pamatprincipiem un par to, kā veidojas vienkārtņa pinums.

Materiālu veidoja
2022-01-07
Skatīt LICENCI