8.3. Kā izvēlas un lieto tiešsaistes rīkus konkrēta uzdevuma veikšanai?


7

Lejupielādēt visu

Kā izvēlas un lieto tiešsaistes rīkus konkrēta uzdevuma veikšanai?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā izvēlas un lieto tiešsaistes rīkus konkrēta uzdevuma veikšanai? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kā lietot un koplietot Office 365 un Google kalendāru?

Atgādne

3

Kā atrast mācību uzdevuma veikšanai nepieciešamo tiešsaistes rīku?

Mācīšanās stratēģijas

4

Instrukcijas izstrāde tiešsaistes servisa lietošanai

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Tiešsaistes servisu izvēle un izmantošana mācību uzdevumu veikšanai. Snieguma līmeņa apraksts. Formatīvās vērtēšanas piemērs

Materiāli vērtēšanai

6

Kā izvēlas un lieto tiešsaistes rīkus konkrēta uzdevuma veikšanai? Visi temata materiāli skolēniem

Mācību līdzeklis

7

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Šajā tematā skolēni turpina apgūst dažādu tiešsaistes servisu izmantošanas iespējas, lai produktivitātes uzlabošanai izvēlētos atbilstošāko.

Materiālu veidoja
2021-06-16
Skatīt LICENCI