7.1. Kā izmanto Zemes attēlojumus – kartes un globusu?


20

Lejupielādēt visu

Ģeogrāfija 7.-9. klasei. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Kā izmanto Zemes attēlojumus – kartes un globusu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Kā izmanto Zemes attēlojumus – kartes un globusu? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Vietas ģeogrāfisko koordinātu noteikšana. Informācijas iegūšana tematiskajās kartēs. Vietas ģeogrāfiskā novietojuma raksturošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Informācijas iegūšana, izmantojot ģeogrāfijas atlantu

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Darbs ar kontūrkarti

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Informācijas iegūšana, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Kā lietot atlanta satura rādītāju?

Atgādne

8

Kā lietot atlanta alfabētisko rādītāju?

Atgādne

9

Kā lietot atlanta apzīmējumus?

Atgādne

10

Kā lietot tematiskās kartes?

Atgādne

11

Kā lietot tematisko karšu tabulas?

Atgādne

12

Kā teritorija attēlota dažādās tematiskajās kartēs?

Atgādne

13

Kas ir kartes elementi?

Atgādne

14

Kā strādāt ar kontūrkarti?

Atgādne

15

Kā raksturot vietas vai teritorijas ģeogrāfisko novietojumu?

Mācīšanās stratēģijas

16

Kā izmanto Zemes attēlojumus – kartes un globusu? Vārdnīca

Vārdnīca

17

Ģeogrāfisko koordinātu noteikšana un tematisko karšu izmantošana

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

18

Vietas ģeogrāfiskā novietojuma raksturošana

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

19

Kā izmanto Zemes attēlojumus – kartes un globusu? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

20

Kāpēc šis temats ir būtisks? Šajā tematā skolēni veidot izpratni par karšu un globusa izmantošanas mērķiem, attīsta prasmes sagatavot dažādas tematikas tradicionāla un digitāla veida kartes un tās lietot mācību un sadzīves situācijās.**

Materiālu veidoja
2022-01-07
Skatīt LICENCI