7.1. Kā izmanto Zemes attēlojumus – kartes un globusu?


19

Lejupielādēt visu

Kā izmanto Zemes attēlojumus – kartes un globusu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā izmanto Zemes attēlojumus – kartes un globusu? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Vietas ģeogrāfisko koordinātu noteikšana. Informācijas iegūšana tematiskajās kartēs. Vietas ģeogrāfiskā novietojuma raksturošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Informācijas iegūšana, izmantojot ģeogrāfijas atlantu

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Darbs ar kontūrkarti

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Informācijas iegūšana, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā lietot atlanta satura rādītāju?

Atgādne

7

Kā lietot atlanta alfabētisko rādītāju?

Atgādne

8

Kā lietot atlanta apzīmējumus?

Atgādne

9

Kā lietot tematiskās kartes?

Atgādne

10

Kā lietot tematisko karšu tabulas?

Atgādne

11

Kā teritorija attēlota dažādās tematiskajās kartēs?

Atgādne

12

Kas ir kartes elementi?

Atgādne

13

Kā strādāt ar kontūrkarti?

Atgādne

14

Kā raksturot vietas vai teritorijas ģeogrāfisko novietojumu?

Mācīšanās stratēģijas

15

Kā izmanto Zemes attēlojumus – kartes un globusu? Vārdnīca

Vārdnīca

16

Ģeogrāfisko koordinātu noteikšana un tematisko karšu izmantošana

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

17

Vietas ģeogrāfiskā novietojuma raksturošana

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

18

Kā izmanto Zemes attēlojumus – kartes un globusu? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

19

Kāpēc šis temats ir būtisks? Šajā tematā skolēni veidot izpratni par karšu un globusa izmantošanas mērķiem, attīsta prasmes sagatavot dažādas tematikas tradicionāla un digitāla veida kartes un tās lietot mācību un sadzīves situācijās.**

Materiālu veidoja
2020-11-12
Skatīt LICENCI