1.3. Kā pētīt nedzīvos objektus?


8

Lejupielādēt visu

Kā pētīt nedzīvos objektus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā pētīt nedzīvos objektus? Atgādne

Atgādne

2

Kā salīdzināt objektus?

Mācīšanās stratēģijas

3

Kā pētīt nedzīvos objektus? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

4

Kā pētīt nedzīvos objektus? Vārdnīca

Vārdnīca

5

Kā raksturot objektus pēc pazīmēm?

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Dabiskie un mākslīgie gaismas avoti

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Kā pētīt nedzīvos objektus? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis temats ir būtisks? Iegūtās novērošanas, grupēšanas un salīdzināšanas, pētījuma veikšanas un prezentēšanas (ar skolotāja palīdzību) prasmes ir ļoti būtiskas turpmākajā mācību procesā visos mācību priekšmetos, jo skolēns mācās stāstīt par pētījumā novēroto.

Materiālu veidoja
2020-10-02
Skatīt LICENCI