VIEGLI LASĪT. 7.1. Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?


9

Lejupielādēt visu

Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Izlase

Atgādne

3

Notikuma varbūtība

Atgādne

4

Kopu apvienojums un šķēlums

Atgādne

5

Vai ir apskatīti visi iespējamie gadījumi? Kā to var zināt?

Mācīšanās stratēģijas

6

Kā nosaka visus kopas elementus? Kā aprēķina notikuma varbūtību?

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Pilnās pārlases lietojums. Notikuma varbūtības aprēķināšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Skolēns šajā tematā sistematizē intuitīvos priekšstatus par to, kas ir kopa. Kopu apvienojumu un šķēlumu skolēns lietos turpmākajā matemātikas apguvē dažādos kontekstos. Kombinatorikas metodes tiek lietotas, risinot dažādus ar transportu saistītus uzdevumus vai veidojot kodus un šifrus. Apgūtās zināšanas un prasmes noderēs arī sociālo zinību stundās, prognozējot dažādu notikumu realizēšanos.

Materiālu veidoja
2022-06-06
Skatīt LICENCI